What is ScarletCloud and How it Works

ScarletCloud là gì và Cách nó Hoạt động?

ScarletCloud là một dịch vụ cho phép bạn cài đặt ứng dụng trên iPhone hoặc iPad của mình bằng máy tính (dù chạy Linux, Mac hay Windows) và đăng nhập Apple ID hợp lệ. Phương pháp này không yêu cầu jailbreak thiết bị của bạn.

Thông tin chi tiết về ScarletCloud:

Cách hoạt động của ScarletCloud (Quy trình Cài đặt)

scarletcloud

ScarletCloud hoạt động bằng cách kết nối thiết bị của bạn với máy tính và sử dụng Apple ID để cài đặt ứng dụng trực tiếp lên thiết bị. Điều này được thực hiện mà không cần thông qua App Store.

Lợi ích của ScarletCloud:

Việc sử dụng ScarletCloud mang lại nhiều lợi ích:

Không cần Jailbreaking: Bạn có thể tùy chỉnh thiết bị và cài đặt ứng dụng mà không cần jailbreak, điều này có thể rủi ro và làm mất hiệu lực bảo hành.

Quản lý Ứng dụng: ScarletCloud cho phép bạn quản lý và cài đặt ứng dụng dễ dàng từ máy tính, mang lại nhiều quyền kiểm soát hơn đối với những gì bạn có trên thiết bị.

Tương thích: Nó hoạt động với nhiều hệ điều hành khác nhau (Linux, Mac, Windows), làm cho nó dễ tiếp cận với nhiều người dùng.

Bảo mật: ScarletCloud sử dụng thông tin đăng nhập Apple ID của bạn một cách an toàn để cài đặt ứng dụng, đảm bảo quyền riêng tư và an toàn.

Linh hoạt: Bạn có thể cài đặt ứng dụng không có sẵn trên App Store hoặc tùy chỉnh các ứng dụng hiện có mà không cần chỉnh sửa cài đặt hệ thống.

Các Tính năng Bổ sung của ScarletCloud:

Hỗ trợ Nhiều Thiết bị:

ScarletCloud cho phép bạn sử dụng nhiều thiết bị với một tài khoản Apple duy nhất đồng thời. Điều này có nghĩa là bạn có thể cài đặt và quản lý ứng dụng trên nhiều iPhone hoặc iPad liên kết với cùng một tài khoản.

Không Giới hạn 10 App ID:

Không giống như một số phương pháp khác, ScarletCloud không có giới hạn nghiêm ngặt 10 App ID mỗi tuần. Bạn có thể cài đặt bao nhiêu ứng dụng tùy thích trong một tuần, nhưng chỉ có thể có tối đa ba ứng dụng hoạt động cùng một lúc trên thiết bị của mình.

Chức năng Đổi mới:

ScarletCloud sử dụng các kỹ thuật độc đáo chưa được sử dụng trước đây trong các dịch vụ tương tự. Nó không phụ thuộc vào corecrypto của Apple hay các khung tiêu chuẩn khác. Cách ScarletCloud xử lý việc tạo anisette (một loại token bảo mật) được tối ưu hóa cho hiệu suất.

Không Thu hồi (Trừ khi Cần thiết):

Các ứng dụng được cài đặt thông qua ScarletCloud ít có khả năng bị thu hồi hơn so với các phương pháp khác. Việc thu hồi chỉ xảy ra khi thực sự cần thiết. Nếu ScarletCloud không thể lấy được chứng chỉ hợp lệ hoặc nếu có sự không khớp với tài khoản Apple, thiết bị sẽ tự tạo chứng chỉ để duy trì chức năng.

Các Hạn chế Cụ thể của ScarletCloud:

Dưới đây là các hạn chế cụ thể áp dụng cho tài khoản Apple miễn phí/thông thường khi sử dụng ScarletCloud:

Giới hạn 3 Ứng dụng:

iOS áp đặt một giới hạn số lượng ứng dụng hoạt động có thể được cài đặt bằng tài khoản Apple thông thường là ba ứng dụng, bao gồm cả ứng dụng Scarlet. Điều này có nghĩa là bạn có thể có tối đa hai ứng dụng bổ sung được cài đặt cùng với Scarlet trên thiết bị của mình.

Hết hạn Ứng dụng:

Các ứng dụng được cài đặt thông qua ScarletCloud sẽ hết hạn sau 7 ngày kể từ ngày đăng ký. Bạn có thể kiểm tra ngày hết hạn trong ứng dụng Scarlet bằng cách nhấp vào biểu tượng của ứng dụng bạn muốn xem. Ngoài ra, còn có nút làm mới để kéo dài thời hạn sử dụng lại lên 7 ngày.

Hạn chế hết hạn này được thực thi bởi các tệp provision di động cần thiết cho việc cài đặt ứng dụng. Các tệp này được ký bởi Apple với các chứng chỉ liên quan, làm cho ngày hết hạn không thể thay đổi hoặc sửa đổi.

Anisette và Xử lý Lỗi:

Anisette là một giao thức mã hóa được Apple sử dụng cho các quy trình xác thực khác nhau liên quan đến đăng nhập tài khoản người dùng. ScarletCloud sử dụng máy chủ Anisette cùng với các kỹ thuật cụ thể để giải quyết lỗi -36607, thường gặp trong quá trình đăng nhập.

Lưu ý:

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *