What is ScarletCloud and How it Works

Czym jest ScarletCloud i jak działa?

ScarletCloud to usługa, która umożliwia instalowanie aplikacji na iPhone’ach lub iPadach za pomocą komputera (działającego na systemie Linux, Mac lub Windows) i ważnego loginu Apple ID. Metoda ta nie wymaga jailbreakowania urządzenia.

Oto więcej informacji na temat ScarletCloud:

Jak działa ScarletCloud (proces instalacji)

scarletcloud

ScarletCloud działa poprzez połączenie Twojego urządzenia z komputerem i używanie Twojego Apple ID do bezpośredniej instalacji aplikacji na urządzeniu, omijając App Store.

Korzyści ScarletCloud:

Korzystanie z ScarletCloud oferuje kilka zalet:

Nie wymaga jailbreakowania: Możesz dostosować swoje urządzenie i instalować aplikacje bez konieczności jailbreakowania, co może być ryzykowne i skutkować utratą gwarancji.

Zarządzanie aplikacjami: ScarletCloud umożliwia łatwe zarządzanie i instalowanie aplikacji z komputera, dając większą kontrolę nad tym, co znajduje się na Twoim urządzeniu.

Kompatybilność: Działa z różnymi systemami operacyjnymi (Linux, Mac, Windows), co sprawia, że jest dostępny dla szerokiego kręgu użytkowników.

Bezpieczeństwo: ScarletCloud używa Twoich danych logowania Apple ID w sposób bezpieczny do instalowania aplikacji, zapewniając prywatność i bezpieczeństwo.

Elastyczność: Możesz instalować aplikacje niedostępne w App Store lub dostosować istniejące aplikacje bez modyfikacji ustawień systemowych.

Dodatkowe funkcje ScarletCloud:

Wsparcie dla wielu urządzeń:

ScarletCloud pozwala na korzystanie z wielu urządzeń na jednym koncie Apple jednocześnie, co oznacza możliwość instalowania i zarządzania aplikacjami na różnych iPhone’ach lub iPadach powiązanych z tym samym kontem.

Brak limitu 10 ID aplikacji:

W odróżnieniu od niektórych innych metod, ScarletCloud nie narzuca restrykcyjnego limitu 10 ID aplikacji na tydzień. Możesz instalować dowolną liczbę aplikacji w ciągu tygodnia, ale na jednym urządzeniu możesz mieć aktywnych maksymalnie trzy aplikacje naraz.

Innowacyjne funkcje:

ScarletCloud używa unikalnych technik, które nie były wcześniej stosowane w podobnych usługach. Nie opiera się na standardowych frameworkach Apple, a sposób generowania anisette (rodzaj tokena bezpieczeństwa) jest zoptymalizowany pod kątem wydajności.

Brak wycofywania (chyba że konieczne):

Aplikacje instalowane za pomocą ScarletCloud są mniej podatne na wycofania w porównaniu do innych metod. Wycofania występują tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne.

Specyficzne ograniczenia dla ScarletCloud:

Oto konkretne ograniczenia dotyczące darmowych/normalnych kont Apple podczas korzystania z ScarletCloud:

Limit 3 aplikacji:

iOS nakłada ograniczenie, które pozwala na instalację maksymalnie trzech aktywnych aplikacji przy użyciu normalnego konta Apple, w tym samej aplikacji Scarlet.

Wygaśnięcie aplikacji:

Aplikacje zainstalowane za pomocą ScarletCloud wygasają po 7 dniach od daty ich rejestracji. Można sprawdzić datę wygaśnięcia w aplikacji Scarlet, klikając na ikonę aplikacji. Istnieje również przycisk odświeżania, który przedłuża ważność z powrotem do 7 dni.

To ograniczenie wygaśnięcia jest egzekwowane przez pliki udostępniania urządzeń mobilnych wymagane do instalacji aplikacji. Pliki te są podpisane przez firmę Apple wraz z powiązanymi certyfikatami, dzięki czemu data wygaśnięcia nie podlega negocjacjom ani modyfikacji.

Anisette i obsługa błędów:

Anisette to protokół kryptograficzny używany przez Apple do różnych procesów uwierzytelniania związanych z logowaniem do kont użytkowników. ScarletCloud wykorzystuje serwer Anisette oraz specyficzne techniki, aby radzić sobie z błędem -36607, który jest często napotykany podczas prób logowania.

Uwaga:

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *